ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η ITSN.gr, με γνώμονα την αναζήτηση νέων τεχνολογιών και φυσικά πάντα το συμφέρον σας ,έχει εξασφαλίσει την συνεργασία της με τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής.

 

SoftOne

 

 

Microsoft Corp. Η Μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

Dell Corp. και HP Corp.

Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Κεντρικών Συστημάτων, Δικτυακών και Εκτυπωτικών συσκευών και αναλωσίμων